Yerel Değerlerin Evrensel Zenginliği
 
Avrupa Birliği adaylık sürecini yaşadığımız günümüzde başta iletişim alanında olmak üzere teknolojinin kat ettiği baş döndürücü gelişmeler ve öte yandan küçük bir kasaba haline gelen dünyamızda ticaret başta olmak üzere uluslar arası işbirliği ve çalışmaların hızlıca yaygınlaşması yeni yaklaşım tarzlarını zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı dönüşüm ve kaynaşmaya karşın yerel değerler her zamankinden fazla önem kazanmaktadır. Bu değerlerin nesilden nesile aktarımı ve ziyadeleştirilmesinin en önemli araç ve yolu ise eğitimden geçmektedir. Öte yandan ülkeler arasında yapılan ticaret hacminin genişlemesi ikinci bir dil bilmeyi zorunlu kılmaktadır. AB standartlarına uyum çabası içerisinde olan özel ve kamu sektörü çalışanları ile girişimciler, yeni bir dili gramer yapısı başta olmak üzere ayrıntılarıyla öğrenmek yerine, sürdürdükleri işlerinde daha fazla verim alabilecekleri kadarıyla gündelik konuşma ve iş görüşmelerini sağlayabilecek derecede dil öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. "Amaç öncelikli olarak iletişim kurabilmektir, yabancı bir dili kusursuz konuşmak değil" şiarından hareketle sonuç ve verim odaklı bir dil öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Focus Eğitim Merkezi olarak, bu görüşten hareketle özellikle dış ticaretle uğraşan küçük ve orta ölçekli işletme çalışan ve sahiplerinin ticari hayatta yoğun ihtiyaç duyulan dillerde belli bir başlangıç seviyesini yakalamalarını, akabinde yurt dışında alacakları eğitimle iş hayatlarında ihtiyaç duydukları dilbilgisine ulaşmalarını sağladık.
 
Fakat ortak dil konuşmak yerel değerlerimizi dünya ve Avrupa ölçeğinde paylaşmanın sadece ilk basamağını oluşturmaktadır. Bundan hareketle mesleki eğitimler başta olmak üzere insanımızın daha yetkin ve dünya vatandaşı olma yolunda yeterli donanıma sahip olması için gerekli eğitimleri sunmaya özen gösterdik. Yerelden evrensele uzanan bu yolda olabildiğince bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekmektedir. Bu minvalde ticari kurumlara ve bireylere yönelik eğitimler yanı sıra kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam ettik. İşsiz gençlerimizin istihdam piyasasına katılmalarını sağlamak, sosyal dönüşüme katkıda bulunmak, KOBİ'lerin eğtim ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duyan kurumlara çözümler sunmak, AB hibe programlarında danışmanlık hizmeti vermek ülkemiz değerlerinin ziyadeleştirilmesi yönünde yaptığımız bazı katkılardır.
 
Kurulduğumuzdan bu yana 10 bin'in üzerinde kişiye bu alanlarda bireysel ve mesleki hizmetler, 20 bin kişiye ise yabancı dil eğitimi sunduk. Aynı zamanda yüzden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve polis meslek yüksek okullarıyla kurumsal bazda faaliyetler yürüttük.
 
Felsefemiz; insanlarımızın ve kurumlarımızın hedeflerinin odağında bulunarak onlara sunduğumuz en kaliteli eğitim ve hizmeti ilkelerimizden şaşmadan devam ettirmektir. Varmak istediğimiz hedef dünya ve Avrupa vatandaşlığını kendi değerlerimizi ön plana çıkartarak sağlamak ve sürdürmektir. Hedeflerinize ulaşmakta sizlere de yardımcı olmaktan onur duyarız.
Bu e-posta adresi zaten kullanılmakta!